HartNodig Apeldoorn

Bewegen houdt gezond


Het bestuur van Hart Nodig


Voorzitter                            Bert Keijer
penningmeesters                Willem de Jager en Anton Diks
Secretaris                             Martin Wullink
Lid commerciële zaken*)  Vacature
Lid facilitaire zaken*)        Graddus ter Veen


*)Commerciële zaken        : pr, sponsoring, advertenties, nieuwsbrief  en  website
*)Facilitaire zaken              : kantinebeheer, sleutelbeheer De Boemerang


Rekening Hart Nodig: Rabobank Apeldoorn: IBAN: NL05RABO0393482987
ten name van Hart Nodig.


Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) 
KvK 40103512


Opgericht op 13 december 1984, Aangesloten bij de Hart &Vaatgroep

ten name van Hart Nodig.