Hart Nodig Apeldoorn

Bewegen houdt gezond

et bestuur van Hart Nodig

 ten name van Hart Nodig.

 Het bestuur van Hart Nodig

 

Voorzitter                            Bert Keijer                 

penningmeesters                Willem de Jager en Anton Diks    

Secretaris                             Dick te Raa          

Lid commerciële zaken*)  Vacature

Lid facilitaire zaken*)        Graddus ter Veen    

 

*)Commerciële zaken    : pr, sponsoring, advertenties, nieuwsbrief en website

*)Facilitaire zaken         : kantinebeheer, sleutelbeheer De Boemerang

 

 

 

 

 

Rekening Hart Nodig: Rabobank Apeldoorn: IBAN: NL05RABO0393482987

ten name van Hart Nodig. 

 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) KvK 40103512

 

 

Opgericht op 13 december 1984, Aangesloten bij de Hart &Vaatgroep